IUCN
IUCN
IUCN is a membership Union composed of both government and civil society organisations. It harnesses the experience, resources and reach of its more than 1,400 Member organisations and the input of more than 18,000 experts. This diversity and vast expertise makes IUCN the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it.
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund
The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund is an innovative philanthropy proving small grants to boots-on-the-ground, get-your-hands-dirty, in-the-field species conservation projects for the world’s most threatened species.
TCF
TCF
QuỹBảo tồn Rùa (TCF) là một liên minh đối tác chiến lượcvềbảo tồn rùacạn và rùa nước ngọtvà là quỹtài trợtới các tổchức và cá nhânđang tiến hành các hoạt độngbảo tồncácloài rùanguy cấp, tập trung vào việc đảm bảo rằng không có loài rùa cạn hoặc rùa nước ngọt nào bịtuyệt chủng. Đồng thời,duy trì sựbền vững của những quần thểhiện vẫn tồn tại trong tựnhiên.
AWECC
AWECC
AWECC aims to conserve biodiversity and the environment by integrating public health issues and human populations that coexist with natural environments. The association is committed to conducting inclusive actions, to contribute to the development of disadvantaged communities.
Beauval Nature
Beauval Nature
Beauval Nature đã khởi xướng và quản lý rất nhiều chương trình bảo tồn, ví như ở Djibouti, nơi các cá thể của các loài bản địa được tái thả, hoặc ở Colombia, nơi các hiệp hội bảo tồn một loài linh trưởng nhỏ bé rất nguy cấp (Saguinus leucopus) .

Sự hỗ trợ cho các chương trình dự án về bảo tồn động vật hoang dã của Beauval là trên toàn thế giới là đáng kể. Các chương trình dự án thường có liên quan đế bộ sưu tập các loài nguy cấp quý hiếm của vườn thú của Beauval.

CRES, Viện tài nguyên và môi trường
CRES, Viện tài nguyên và môi trường
Từ năm 1995, Viện tài nguyên môi trường (CRES) thuộc đại học quốc gia Việt Nam (VNU) đã trở thành trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường của Việt Nam với bốn chức năng chính: (1) nghiên cứu, (2) đào tạo, (3) tư vấn, (4) dịch vụ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề về môi trường
IDECC, Viện nghiên cứu và phát triển sinh thái, bảo tồn và hợp tác
IDECC, Viện nghiên cứu và phát triển sinh thái, bảo tồn và hợp tác
IDECC hoạt động trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Đặc biệt trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài bị đe dọa.
IDECC thúc đẩy phát triển bền vững địa phương bằng cách phát triển một phương pháp khoa học để củng cố mô hình kinh tế xã hội và sinh thái và thúc đẩy phát triển bền vững.
Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Vườn Quốc Gia Bạch Mã
Vườn quốc gia Bạch Mã là một khu bảo tồn quốc gia nằm ở miền Trung Việt Nam, gần thành phố Huế. Diện tích của vườn vào khoảng 220 km2
Đại học lâm nghiệp Việt Nam
Đại học lâm nghiệp Việt Nam
Là trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, đào tạo lực lượng lao động có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển lâm nghiệp và phát triển nông thôn; Là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng, chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và môi trường bền vững ở nông thôn, trung du và miền núi của Việt Nam.
SOPTOM-CRCC
SOPTOM-CRCC
SOPTOM có mục đích nghiên cứu và bảo vệ loài bò sát. Đây là một trung tâm chăm sóc động vật hoang dã chuyên về rùa cạn và rùa nước ngọt. Các hoạt động của tổ chức hướng tới việc tuyên truyền nâng cao kiến thức về sự nhạy cảm của nhóm loài này.
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp
Nhận thức về môi trường và bảo vệ hành tinh nằm đang là trọng tâm của các cuộc tranh luận trong thời hiện đại. Bảo tang là nơi cam kết với những vấn đề này và chiếm một vị trí quan trọng bởi các nhiệm vụ đa dạng, như là nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, bảo tồn và mở rộng các bộ sưu tập, giáo dục, cung cấp các chuyên gia và phổ biến kiến thức.
Bảo tàng là một trung tâm nghiên cứu dựa trên các công trình trong phòng thí nghiệm và những nghiên cứu thám hiểm thực địa trên toàn thế giới, với một loạt các ấn phẩm, bộ sưu tập nổi bật được công nhận. Thêm nữa, nhiệm vụ của bảo tàng là chia sẻ kiến thức, thông qua các hoạt động giáo dục và truyền thông. Với một mục tiêu rõ ràng – để làm cho kiến thức về thế giới tự nhiên trở nên phổ biến và có thể truy cập cho tất cả mọi người. Với mục tiêu tiếp cận được càng nhiều người càng tốt, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Turtle Conservancy
Turtle Conservancy
Turtle Conservancy là tổ chức dành riêng để bảo vệ các loài rùa cạn và rùa nước ngọt bị đe dọa và bảo vệ môi trường sống của chúng trên toàn cầu. Tổ chức chuyên tập trung nghiên cứu với khung chương trình chiến lược sau đây: bảo tồn các loài trong môi trường sống tự nhiên của chúng, bao gồm mua đất, duy trì các chương trình nhân giống để giúp khôi phục quần thể tự nhiên, theo dõi và giúp ngăn chặn buôn bán thương mại đe dọa loài, tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo tồn rùa.
Wildlife Conservation Society
Wildlife Conservation Society
WCS’s goal is to conserve the world’s largest wild places in 16 priority regions, home to more than 50% of the world’s biodiversity.
Center for Nature Conservation and Development - CCD
Center for Nature Conservation and Development - CCD
Center for Nature Conservation and Development (CCD) is a national conservation Non-Government Organization (NGO) or it can be considered as a local Civil Society Organization (CSO) in Vietnam. CCD specifically works on nature conservation, endangered biodiversity protection to support sustainable development in Vietnam. CCD work focuses on building capacity of different stakeholders (government, private sector and community) on biodiversity conservation, sustainable development, climate change adaptation and environmental education.
Rufford Foundation
Rufford Foundation
The Rufford Foundation is a UK registered charity which funds nature conservation projects across the developing world. To date the Foundation has awarded grants to over 4000 projects in 156 countries.
Save The Snakes
Save The Snakes
Save The Snakes dành riêng cho bảo tồn rắn và giảm thiểu xung đột giữa người và rắn. Cùng với mạng lưới các nhà bảo tồn rắn trên toàn thế giới, sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ các quần thể rắn bị đe dọa trên toàn thế giới thông qua bảo tồn môi trường, giáo dục và tiếp cận cộng đồng để tạo mối quan hệ hài hòa giữa người và rắn.
Congdon-Dickson Research Fund
Congdon-Dickson Research Fund
CDRF primarily provides support for academically-oriented ecological field research on evolutionary ecology, life history, or physiological and/or behavioural ecology of freshwater turtles and tortoises, particularly projects involving environmental influences on individuals and populations.
Le PAL Nature Fundation
Le PAL Nature Fundation
The PAL Nature Foundation has been dedicated to the conservation of biodiversity in France and abroad since 2008. It is committed daily to the protection of endangered animal species, their reintroduction into the wild and the protection of their natural environment, particularly when the fragility of the latter no longer guarantees the survival of the animal species that depend on it. It supports projects that enable local populations to get involved in protecting their environment. It initiates and financially, technically and humanly supports projects which, in France and abroad, offer sustainable solutions to respond to the threats faced by biodiversity.