Mission interview survey Rafetus 2022

Mission : structured interviews and niche modeling studies of Rafetus swinhoei

Cuora metabarcoding

Nhiệm vụ : determine the diet of Cuora by DNA metabarcoding

Sứ mệnh Cuora 2019

Nhiệm vụ : Đánh giá tình trạng quần thể các loài rùa thuộc Đông Dương-Miến Điện có mặt tại Việt Nam

Sứ mệnh Rafetus swinhoei 2019

Nhiệm vụ : Các cuộc phỏng vấn có cấu trúc và tích hợp mô hình hóa phân bố thích hợp của rùa Hoàn Kiếm

Việt Nam / Lào tháng một năm 2019

Nhiệm vụ : meetings with Turtle Sanctuary’s partners

Gặp gỡ Hà Nội tháng 1 năm 2019

Nhiệm vụ : chuẩn hóa các phương pháp đánh giá mối đe dọa cho rùa

Việt Nam tháng 10 năm 2018

Nhiệm vụ : define the processes of collaboration with the different local institutions

Dự án Rắn hổchúa

Nhiệm vụ: phát triển và xây dựng cơ sở vật chất phù hợp cho số lượng rắn chúa bị tịch thu

Dự án Rafetus swinhoei

Nhiệm vụ : Đề xuất phương pháp đánh bắt và hỗ trợ tài chính để tổ chức hội thảo về bảo tồn loài R. swinhoei

Dự án Geoemyda spengleri

Nhiệm vụ : Thu thập dữ liệu về sinh thái và quần thể loài rùa Geoemyda spengleri ở Việt Nam

Việt Nam/Lào tháng 6 năm 2018

Nhiệm vụ: khảo sát của chuyên gia cho việc xây dựng chuồng nuôi phù hợp cho các loài vật được chuyển giao từ buôn bán trái phép

Madagascar 2018

Nhiệm vụ : Tìm kiếm nơi ở cho 10,000 cá thể rùa bức xạ bị tịch thu bởi cơ quan chức năng

Việt Nam tháng 1 năm 2018

Nhiệm vụ: quan sát loài rùa hộp trán vàng miền Bắc và miền Trung ngoài tự nhiên

Trung Quốc 2017

Nhiệm vụ : Học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm về nhân nuôi các loài rùa hộp Cuora với nhóm chuyên gia của giáo sư Jiang.