Mission Rafetus Swinhoei 2019

SỨ MỆNH RAFETUS SWINHOEI

Với sứ mệnh của tổ chức TSCC, chúng tôi cam kết, đảm bảo sự tồn vong của loài rùa Hoàn Kiếm mai mềm khổng lồ Rafetus swinhoei. Chúng tôi đã và đang tổ chức các dự án điều tra thực địa, bắt đầu vào năm 2019, để thu thập dữ liệu về sự phân bố và hệ sinh thái của nó trong các hệ thống sông ở miền Bắc Việt Nam, thông qua một loạt các cuộc phỏng vấn có cấu trúc và tích hợp với việc mô hình hóa phân bố qua việc việc dự đoán các vị trí, ổ sinh thái có khả năng hiện diện một vài cá thể của loài còn sinh sống. Các hoạt động khảo sát của chúng tôi diễn ra dọc theo các sông lớn như sông Đà ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và sông Hồng ở các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và sông Mã, sông Chu ở Tỉnh Thanh Hóa & Nghệ An, Việt Nam và đoạn mở rộng sông Mã tại tỉnh Houaphan, Lào giai đoạn 2019-2020.

Nhóm nghiên cứu đã đi hàng nghìn kilomet bằng nhiều phương tiện khác nhau, chủ yếu là xe máy và thuyền để đến gặp ngư dân địa phương để hỏi họ thông tin về loài rùa Hoàn Kiếm. Kết quả của những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy một số hồ, đoạn sông ưu tiên có khả năng có sự hiện diện của rùa Hoàn Kiếm. Kết quả đã được công bố trên các tạp chí có bình duyệt nghiêm ngặt.

Tài liệu

NHIỆM VỤ

Địa điểm : Bắc Việt Nam

Đối tác : Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF)

Loài : Rùa Hoàn Kiếm Rafetus swinhoei

Nhiệm vụ : Các cuộc phỏng vấn có cấu trúc và tích hợp mô hình hóa phân bố thích hợp của rùa Hoàn Kiếm