Projet cobras royaux

Gặp gỡ Hà Nội tháng 1 năm 2019

Hội thảo quốc tế tiêu chuẩn hóa phương pháp đánh giá các mối đe dọa tới các loài rùa với sự tham gia của các chuyên gia đến từ bốn châu lục

ội thảo “Phương pháp đánh giá mối đe dọa đối với các loài rùa ở khu vực nhiệt đới” được tổ chức ở Hà Nội từ ngày 12-14 tháng 1 năm 2019 dưới sự tài trợ bởi tổ chức Turtle Sanctuary (TSCC), Pháp. Đơn vị tổ chức và hỗ trợ học thuật bao gồm Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES), Hà Nội, Việt Nam và Viện phát triển, sinh thái, bảo tồn và hợp tác (IDCC), Ro ma, Ý. 

Mục tiêu của ba ngày hội thảo là đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá các mối đe dọa đối với các loài rùa ở khu vực nhiệt đới. 

Hội thảo chứng kiến sự có mặt của các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ 4 châu lục: Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, châu Âu. Trong đó bao gồm chuyên gia về rùa cạn và rùa nước ngọt của tổ chức IUCN, tổ chức bảo tồn động vật hoang dã thế giới (GWC), tổ chức bảo tồn rùa  (TC), Trung tâm nhân nuôi và bảo tồn rùa (TSCC), Đại học Rome (Ý), đại học Manchester (Anh), vườn thú Chester (Anh), đại học Lomé (Togo), đại học Hefei (Trung Quốc), Đại học Rotterdam (Hà Lan), Viện nghiên cứu và bảo tồn Amazonia (Brazil), đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Đặc biệt, phó giám đốc của IUCN về nhóm rùa cạn và rùa nước ngọt thế giới, “người cha”Anders Rhodin, và “người con” Peter Paul Van Dijk đã nêu lên những khía cạnh về những mối đe dọa đối với các loài rùa ở khu vực nhiệt đới.  Trong khi đó, các giáo sư hang đầu như Gs. John Fa, Gs. Luca Luiselli, Gs. William Magnuson có những điểm nhấn về những phương pháp điều tra chuẩn. 

Sau ba ngày với 15 bài trình bày chất lượng cao đã được trình bày từ các chuyên gia phân tích thống kê, chuyên gia bò sát ếch nhái, chuyên gia sinh thái học, chuyên gia về thú ý, và chuyên gia về kinh tế học. Sau đó, các phương pháp  được đề xuất và xác nhận theo thỏa thuận chung để nhằm đưa ra một phương pháp đồng nhất để sử dụng cho đánh giá một mối đe dọa nhất định. Điều này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu làm phong phú cơ sở dữ liệu theo các giao thức được tiêu chuẩn hóa. Tiêu chuẩn hóa này sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn trong các hoạt động hiện trường và bảo tồn, nhờ các dữ liệu khách quan và có thể so sánh được từ những nghiên cứu khác nhau. Kết luận của hội thảo là sẽ đưa ra một hệ thống đánh giá mới các mối đe dọa các loài rùa ở khu vực nhiệt đới và  tích hợp một cách có hệ thống các nghiên cứu đã và đang diễn ra nhằm đưa ra được những chiến lược bảo tồn cũng như phân bổ nguồn lực một cách đúng đắn cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt. 

Do tầm quan trọng của hội thảo, các thành viên của tổ chức Turtle Sanctuary đã dành hơn một năm để cung cấp sự chuẩn bị tốt nhất. Đó là một niềm tự hào nhất định mà chúng tôi đã thực hiện thành công nhiệm vụ này.

Cảm ơn tất cả những người tham gia đã dành thời gian quý báu để tham dự hội thảo. Và cùng với các tổ chức bảo tồn, các viện nghiên cứu, và các chuyên gia toàn cầu, Turtle Sanctuary cam kết dài hơi trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học ở khu vực nhiệt đới.

Participants :

Dr. Anders Rhodin
Chairman of the Board, Turtle Conservancy
Executive Vice Chair, IUCN SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group

Dr. Peter Paul Van Dijk
Conservation Programs Director at the Turtle Conservancy
Turtle Conservation Program Director at Global Wildlife Conservation,
Deputy Chair, IUCN SSC Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group

Prof. Luca Luiselli
Prof (Ecology; Italian Public Universities Network) and aggregated
Prof (Statistics; Université de Lomé Togo)
Scientific supervisor Turtle Sanctuary

Prof. John E. Fa
Professor of Biodiversity and Human Development
Division of Biology and Conservation Ecology
Senior Research Associate
Center for International Forestry Research (CIFOR)

Dr. Daniel Dendi
Associate Professor, Economics (Ecology; Italian Public Universities Network )
Vice President IDECC Institute for Development Ecology Conservation and Cooperation

Dr. Gabriel Segniagbeto
Associate Professor Université de Lomé Togo

Prof. Nataliia Anajeva
President of the European Herpetological society, Prof Russian Academy of Sciences

Dr. William E Magnusson
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
Coordenação de Biodiversidade – CBIO

Dr. Huy Hoang Duc
Ho Chi Minh University

Dr. Minh Le Duc
Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies (CRES)
& Faculty of Environmental Sciences
Vietnam National University (VNU)

Dr. Truong Nguyen Quang
Vice president CRES

Dr. James Liu
Director of communications Turtle Conservancy

Tomas Zuklin
Lecturer & Research associate, Vietnam National University of Forestry
Member of IUCN Commission on Ecosystem Management
Socio legal adviser Turtle Sanctuary

Sarah Ferguson
Traffic- Director Vietnam

Nathanael Stanek
Fordham Univeristy PHD
Turtle conservancy

Dr. Ron W.F. De Bruin
Associate Professor Erasmus University Rotterdam

Dies Buitelaar
Engeneer

Prof. Yelin Jiang
Hefei University

Thong Pham Van
Field research coordinator Turtle Sanctuary

Cedric Bordes
Board member Turtle Sanctuary
Treasurer

Olivier Le Duc
Board member Turtle Sanctuary
Project manager

Benjamin Leprince
Board member Turtle Sanctuary
President