Cuora bourreti

Cuora bourreti

Mặc dù được liệt kê vào danh sách được bảo vệ quốc tế, nhưng rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) vẫn bị đe doạ cao trong môi trường tự nhiên của nó.

Nguyên nhân chính của sự suy giảm số lượng quần thể là việc suy giảm môi trường sống do nạn phá rừng và săn bắt, buôn bán trái phép sang thị trường Trung Quốc và nội địa.

Tình trạng đáng lo ngại này làm cho loài này khiến loài nằm trong diện ưu tiên trong các chương trình bảo tồn.

Các biến thể màu sắc đáng kể về kiểu hình ở các nhóm Cuora bourreti đã được quan sát, điều này gợi ý rằng có những quần thể khác nhau.

Turtle Sanctuary với nhiệm vụ nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa nguy cấp, sẽ tiến hành những nghiên cứu đánh giá quần thể loài rùa hộp trán vàng miền Trung Cuora bourreti ở Việt Nam trong tương lai gần.

Loài: Cuora bourreti (Obst & Reimann, 1994)

Tình trạng bảo tồn:
Công ước CITES: Phụ lục II
UE : B
Danh lục đỏ IUCN: Cực kỳ nguy cấp

Phân bố: Việt Nam (các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum) và Lào (tỉnh Savannakhet)