Cuora galbinifrons

Cuora galbinifrons

Là một trong những loài có kích thước to lớn trong nhóm rùa hộp, chi Cuora, loài Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng do nhu cầu của con người.

Nạn phá rừng và sắn bắt trái phép đã và đang làm suy giảm nghiêm trọng quần thể loài ngoài tự nhiên. Do đó, loài rùa hộp trán vàng miền Bắc là một trong những loài trọng tâm của tổ chức.

Cũng giống như loài rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cũng xuất hiện nhiều kiểu hình mà theo chúng tôi, chúng có thể đến từ các quần thể khác nhau.

Hiện chúng tôi đã lên kế hoạch cho một số nghiên cứu về quần thể và tình trạng loài ngoài tự nhiên ở Việt Nam vào năm 2019.

Loài: Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons (Bourret, 1939)

Tình trạng bảo tồn:
Công ước CITES: phụ lục II
UE : B
Danh lục đỏ IUCN: Cực kỳ nguy cấp (CR)

Phân bố: Nam Trung Quốc (Đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông), Phía Bắc Lào và phía Bắc đến Trung miền Trung Việt Nam (Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An).