Cuora picturata*

Cuora picturata

Có phân bố hẹp hơn rất nhiều so với hai loài anh em Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) và rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), và được xem như là loài đặc hữu cho Việt Nam, loài rùa hộp trán vàng miền Nam được xem là nguy cấp hơn hẳn trong ba loài rùa hộp.

Săn bắt và mất môi trường sống do mất rừng là nguyên nhân chính khiến số lượng quần thể loài bị suy giảm một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Theo quan sát của chúng tôi, loài rùa này có thể đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Một điều đáng buồn là, môi trường sống nơi có ghi nhận loài đã bị cháy gần như hoàn toàn vào năm 2014.

Mặc dù vậy, loài rùa hộp trán vàng miền Nam vẫn bị săn đón nhiều nhất trong buôn bán trái phép ở thị trường Trung Quốc.

Loài: Rùa hộp trán vàng miền Nam Cuora picturata (Lehr,Fritz, Obst 1998)

Tình trạng bảo tồn:
Công ước CITES: Phụ Lục II
UE : B
Danh lục đỏ của IUCN: Cực kỳ nguy cấp (CR)

Phân bố: Việt Nam (Binh Dinh, Phu Yen, Dak Lac, Khanh Hoa)